ძებნა

აქციები

ბონუს სისტემის პრინციპი:

 

ბონუსისპროგრამა მუშაობს ქულებისდაგროვების პრინციპით.

ბონუს ქულები კლიენტს ერიცხება მის პირად ანგარიშზე მხოლოდ საიტზე შეკვეთისას.

 • ყოველ დახარჯულ 1 ლარზე ირიცხება 10 ბონუს ქულა (შეკვეთის თანხის 10%);
 • 1 ბონუსი = 1 თეთრი;
 • რეგისტრაციის შემდეგ, პირველ შეკვეთაზე თქვენ მიიღებთ სპეციალური რაოდენობის ქულებს საჩუქრად;
 • ბონუსებით შესაძლებელია შეკვეთის ღირებულების 50% -მდე გადახდა;
 • ქულებით გადახდისას, თქვენი ბონუსების მინიმალური რაოდენობა უნდა შეადგენდეს 10 ბონუს ქულას (1 ლარი);
 • გამოუყენებელი ბონუსები უქმდება დარიცხვიდან 3 თვის შემდეგ;
 • დარიცხული ბონუსების გამოყენება შესაძლებელია 24 საათის გასვლის შემდეგ;
 • შეკვეთის ბონუსებით გადახდის შემთხვევაში, ახალი ბონუსები არ ჩაირიცხება მიმდინარე შეკვეთაზე;
 • დაგროვილი ქულების ნახვა შეგიძლიათ თქვენს პირად კაბინეტში;
 • კომპანია იტოვებს უფლებას შეცვალოს ბონუსების სისტემის პირობები სურვილისამებრ.
 • ბონუს ქულების დარიცხვა არ ხდება ქოლ ცენტრის ან Glovo–ს მიერ განხორციელებულ შეკვეთაზე.