სასმელები

სნო

სნო

წყალი
1,00 ₾

კობი

კობი

მინერალური წყალი
2,90 ₾

Coca-cola

2,90 ₾

Sprite

Sprite

0.33
2,90 ₾