შეძენა და დაბრუნება

ამ ეტაპზე მიწოდება ხორციელდება მხოლოდ ცენტრალურ უბნებში.

გადახდა შესაძლებელია ბარათით ან ნაღდი ანგარიშსწორებით.